maandag 21 november 2016

Spraakmakende dominees van ’s-Gravendeel

 Dominees zijn van oudsher voor velen een rolmodel. In de praktijk van alle dag zijn onze voorgangers niet altijd even gewoon of onberispelijk. De historische verenigingen ’s-Gravendeel en de bibliotheek vragen deze maand aandacht voor ‘spraakmakende dominees”. Deze historische presentatie is op donderdag 1 december in het Weegje. 

Het is een reis door de tijd. Te beginnen met het jaar 1600: ds Blokkius, die afgezet moest worden vanwege zijn levenshouding en te eindigen met 1970: ds Van Heuven, die het dorp 's-Gravendeel door zijn historische interesse veel geschonken heeft. 

Daartussen komen andere predikanten aan bod, zoals ds Hanappier, de Franse koopmanszoon, die ontvoerd werd door zijn vader en ds Van Lummel, die erg over de tong is gegaan, maar die tijdens de oorlog een heel belangrijk lid van de Ondergrondse was. En wellicht is het interessant te weten waarom er in 's-Gravendeel twee straten naar predikanten zijn vernoemd: Hendrik Hamerstraat en Van Groningenstraat.

Spreekster deze avond is Will van Velsen, erelid van de Historische Vereniging 's-Gravendeel. Zij deed veel onderzoek in de archieven en kent de lokale geschiedenis uit de bronnen en uit de overlevering. Verhalen en namen van echte Seuters  passeren de revue op deze boeiende avond over spraakmakende dominees.

Donderdagavond 1 december 19.30 uur tot 21.30 uur in De Bibliotheek Hoeksche Waard vestiging ’s-Gravendeel in het Weegje. De toegang is € 5 | € 2,50 korting met je biebpas. Aanmelden via www.debhw.nl, of activiteiten@debhw.nl of in de bibliotheek is noodzakelijk.

Geertje Wiersma

woensdag 9 november 2016

Op zaterdag in de tobbe

Annegreet van Bergen is bekend van haar succesvolle boek "Gouden jaren". Ze geeft een boeiende lezing over hoe het dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd.
Van Bergen vertelt over de naoorlogse groeiende rijkdom. Aan de hand van herkenbare anekdotes, scherpe observaties en schitterende foto's worden de 'gouden jaren' beschreven en wordt voelbaar gemaakt hoe we rijker zijn geworden dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Een feest van herkenning voor de generatie van toen en een wonderlijke openbaring over de snelheid van veranderingen voor de nieuwe generatie.
De avond gaat vooral over tastbare dingen: vroeger woog een kinderwagen 35 kilo en die nam je dus niet meer in de tram. Je belde bij de buren, waste jezelf eens per week in een teil en huurde soms voor één ochtend een wasmachine.
Deze avond is georganiseerd door De Bibliotheek Hoeksche Waard en Museum Hoeksche Waard gezamenlijk. Datum 16 november 20 uur tot 22 uur
Locatie is het Hof van Assendelft (Hofweg 13 te Heinenoord). Toegang € 15,00 of €12,50 met je biebpas en voor Vrienden van het Museum.

woensdag 21 september 2016

De Hollandse delta


Oud-Beijerland - Wij leven in een unieke rivierdelta. Hier ontstond in de loop van enkele duizenden jaren net als in geheel westelijk Nederland, een groot veenmoeras. Piet Polak, van de heemkundekring Willemstad, vertelt het boeiende verhaal over onze Hollandse Delta. Op donderdag 22 september van 19.30 tot 21.30 in de Bibliotheek in Oud-Beijerland.

Piet Polak is naast amateurhistoricus veertig jaar werkzaam geweest bij het waterschap Brabantse Delta. Hij weet alles over waterwerken en veiligheid. Polak zoomt in op de zuidwestelijke delta en laat de veranderingen in de laatste eeuwen zien. Aansluitend vertelt hij over de watersnoodramp van 1953 vanuit waterstaatkundig perspectief. Met specifieke informatie hoe de situatie was in de Hoekse Waard.

Vervolgens vertelt Polak over het Deltaplan en laat hij per zeearm zien welke werkzaamheden er uitgevoerd zijn en wat de (on)voorziene gevolgen van deze werkzaamheden zijn.  De avond wordt besloten met een visie op de veranderingen die er in de toekomst nog te verwachten zijn.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk via www.debhw.nl of activiteiten@debhw.nl | Toegang € 5,- of € 2,50 met je biebpas | In de Lindenhoeve | Steenenstraat 24 | Oud-Beijerland.
 
Geertje Wiersma

dinsdag 9 augustus 2016

Het verleden langs de weg


Tal van eeuwenoude bodemschatten zijn in de Hoeksche Waard opgegraven. Stille getuigen van een verrassend rijk verleden. In samenwerking met de Stichting Archeologie Hoeksche Waard zet de Bibliotheek Hoeksche Waard een fietstocht (20 km) uit langs belangrijke historische highlights in het achterland van Strijen. 

Startpunt is de Bibliotheek in Strijen. Dan voert de fietstocht naar een terpdorp in de eeuwenoude polder Bonaventura. Vervolgens gaat het verder naar de Middelvliet in Maasdam. Op deze locatie is een Romeins grafveld gevonden. Hier is ook de vindplaats van een unieke Romeinse artsendoos. Dan leidt de route langs het Middeleeuwse Kasteel van Weede, dat gebouwd is in de dertiende eeuw en bij de Sint Elisabethsvloed in 1421 in de golven verdween.

Het gaat verder op de fiets naar de dam in de Maas, die in 1280 werd afgedamd. Tenslotte voert de tocht over de Keizersdijk (circa 1270) naar Cillaarshoek, een oeroud terpdorp. Water was hier de grootste vijand. Vanaf de fiets is bij Strijen nog een overstromingsgat uit de 16 eeuw te zien, een kolkgat. Het eindpunt is bij het museum Land van Strijen, waar tal van archeologische schatten worden bewaard (http://www.hetlandvanstrijen.com).

De fietstocht zal gereden worden op zaterdag 17 september. Meer informatie daarover is vanaf begin september te vinden op de site van de Bibliotheek Hoeksche Waard (www.debhw.nl).

Geertje Wiersma

maandag 30 mei 2016

Oud-Beijerland hoe het veranderde


 
Het aanzien van Oud-Beijerland van rond 1900 is niet te vergelijken met het Spuidorp van nu. Maar ook bij foto`s uit 1960 of 1980 zie je grote verschillen. Om enkel voorbeelden te noemen: zo is er een foto met een groot ANWB bewegwijzering op de Oostdijk voor het toenmalige “Barona”. Of hoe zag het Vierwiekenplein er rond 1980 uit. Kortom er is veel veranderd. Om een reis door de tijd te maken hebben Dineke Dijkshoorn en Pieter Jan in `t Veld onder de titel: “Oud-Beijerland hoe het veranderde” een film gemaakt van foto`s en ansichtkaarten uit het archief van de vereniging. gecombineerd met foto`s van 2016. Zo worden oude en nieuwe beelden vanaf hetzelfde punt genomen afgewisseld.   De beelden lopen door het hele dorp heen, en laat zien de grote veranderingen die sinds het begin van de fotografie in het dorp hebben plaatsgevonden.
De filmmiddag is donderdag 9 juni in de bibliotheek aan de Steenenstraat.
En begint om 14.00 uur het is een doorlopende voorstelling tot 16.00 uur.
De toegang is gratis.
Tevens is het historisch informatiepunt van de Historische Vereniging, met het rijke archief, in de bibliotheek  geopend en staan medewerkers van de Historische Vereniging u graag te woord met uw eventuele vragen over de historie van Oud-Beijerland.
In de vitrine die in de bibliotheek staat wordt aandacht besteed aan de Meestoof in Oud-Beijerland.

Pieter Jan in `t Veld

donderdag 7 april 2016

Meekrap weer even terug in Oud-Beijerland


 

 

Het aprilnummer van het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten” van de Historische Vereniging Oud-Beijerland is geheel gewijd aan de Meestoof  “Welgelegen” die van 1771- 1876 heeft gestaan aan de
Oostdijk 73-97 in het Spuidorp.
In de meestoof werden de wortels van de meekrap gedroogd en vermalen tot meekrappoeder. Dit is een rode verfstof waar onder andere de Jordaanse rode Baaie rokken en de hemdrok op Zuid-Beveland mee werden geverfd.
Op Prinsjesdag van 2009 droeg Koningin Maxima een jurk geverfd met meekrap.
In 1902 is de meestoof gedeeltelijk afgebroken en zijn de huidige panden er gebouwd. Oudere Oud-Beijerlanders herinneren zich nog wel dat daar jarenlang meubelmaker J. van Beusekom was gevestigd, later de Velo, nu de Geus rijwielen.
Op donderdag 14 april wordt in de bibliotheek aan de Steenenstraat in Oud-Beijerland in een levendige film het proces van de meekrap weer zichtbaar. Leen Breure uit St. Annaland laat het proces van teelt en verdere verwerking zien. Vervolgens laat Kiki Visser uit Serooskerke zien hoe het verven van stoffen in zijn werk gaat.
Nu herinnert in Oud-Beijerland alleen Oostdijk 95-97 (het voormalige drooghuis), een gevelsteen in het pand Oostdijk 73 en een straatnaam in de wijk Oosterse Gorzen aan deze Oud-Beijerlandse meestoof.
In de vitrine van de vereniging wordt aandacht besteed aan de Meekrap en de Oud-Beijerlandse meestoof. De film is gratis te zien van 14.00- 16.00 uur, het is een doorlopende voorstelling en de toegang is gratis. Ook is het historisch informatiepunt van de vereniging geopend, waar leden uw vragen over de rijke historie van het dorp kunnen beantwoorden.

Pieter Jan in `t Veld

dinsdag 29 maart 2016

Over het water naar de Hoeksche Waard


 
Geschiedenis dicht bij huis. De Bibliotheek Hoeksche Waard en de historische verenigingen gaan terug in de tijd. Ponten en beurtvaart in de 17e en 18e eeuw. Diverse schippers en hun verhalen passeren de revue. Spreker is Harry Aardoom. Donderdag 31 maart in de Bibliotheek Puttershoek in de Drie Lelies.

Beurtschippers vervoerden in vroeger tijden passagiers, vracht en vee volgens een vaste dienstregeling van en naar de Hoeksche Waard. Aardoom schreef erover, onder meer in zijn boek Gewone mensen in vroeger tijden. Nu de Hoeksche Waard over vaste oeververbindingen beschikt is deze praktische manier van vervoer over het water naar de achtergrond geschoven. Zo verdwenen ook de veerponten en beurtschippers uit ons dagelijks leven.
Harry Aardoom is oud-politiearts. Vanuit zijn interesse voor het verleden, verdiepte hij zich jarenlang in de archieven, ook van beurtschippers en veerponten in Zuid-Holland. Met een scherp oog voor de menselijke aspecten, tekende hij tal van bijzondere zaken op.

Donderdag 31 maart vertelt hij over het vervoer over het water in Zuid-Holland in een lang vervlogen periode. De lezing is in de Bibliotheek in Puttershoek (in de Drie Lelies, Narvikstraat 1 te Puttershoek). Aanvang 19.30 | toegang € 5, bibliotheekleden krijgen € 2,50 korting. Leden van de historische vereniging krijgen eveneens € 2,50 korting. Graag vooraf aanmelden via debhw.nl
 
Geertje Wiersma

maandag 8 februari 2016

Mannetje van Willemstad


Het oudste houten menselijke beeldje ooit gevonden in Europa. Bij de bouw van de Haringvlietbrug kwam het boven water, op nog geen kilometer afstand van Cromstrijen. Bij nader onderzoek bleek dat het 6500 jaar oud was. Welk oervolk maakte dit geheimzinnig beeldje en waarom? Dinsdag 16 februari vertelt archeoloog Nico Arts in Bibliotheek Numansdorp alles over dit wonderlijke beeldje uit de steentijd.

Het Mannetje van Willemstad is een bijna 6500 jaar oud eikenhouten beeldje. Het werd op 21 april 1968 bij de aanleg van de Volkeraksluizen op 8 meter diepte gevonden tussen de wortels van een eik. Onbekend is welk doel het beeldje had. Theorieën zijn dat het mogelijk diende als speelgoed of dat het een ritueel voorwerp van een sjamaan was. De bepaling van de leeftijd van het hout is gebeurd via radiokoolstofdatering. Daaruit bleek dat het beeldje dateert uit het eind van het mesolithicum. Men denkt dat het opzettelijk tussen de wortels van de eik is geplaatst.

Archeoloog Nico Arts is stadsarcheoloog in Eindhoven. Daarnaast weet hij veel over de late steentijd, de periode van het mannetje van Willemstad. Hij vertelt in de bibliotheek over het landschap in die periode, de zeespiegel, de flora en fauna en hoe de prehistorische mens in die tijd leefde. In deze tijd was de Noordzee een grote rijke grasvlakte. Er leefden prehistorische dieren zoals grottenleeuwen en de wolharige mammoet. Uiteindelijk werden de mensen en dieren uit dat gebied verdreven door het water. Het mannetje van Willemstad heeft een eigen facebookpagina.

De Bibliotheek Hoeksche Waard | Dinsdag 16 februari 19.30 tot 21.30 | Toegang € 5,00 , € 2,50 korting voor leden | Vestiging Numansdorp | Wethouder van der Veldenweg 3 | Numansdorp | Vooraf aanmelden via het aanmeldformulier op www.debhw.nl of in de bibliotheek.|

Geertje Wiersma

woensdag 6 januari 2016

Kunstwerken bij de Historische Vereniging


 

 

Bij kunstwerken in de buitenruimte denk je niet in de eerste plaats aan Oud-Beijerland.

Maar de mensen bij de Historische Vereniging denken daar sinds kort anders over. Bij een inventarisatie van beeldende kunst in het Spuidorp voor het archief ontdekten zij dat er veel meer kunstwerken zijn, dan je op het eerste gezicht denkt. Ook bleken er veel vormen van kunst in de binnenruimte, die normaal niet zichtbaar zijn. Zoals glas-in-lood ramen in scholen.

Al deze kunstuitingen zijn op beeld vastgelegd en hiervan is een film gemaakt die op donderdag 14 januari  vanaf 14.00 uur zal worden vertoond in de bibliotheek aan de Steenenstraat 24. De 2e voorstelling is om 15.00 tot 16.00 uur. 

Het Historisch Informatie Punt van de Historische Vereniging Oud-Beijerland in de bibliotheek is dan ook weer open. Een ieder die geïnteresseerd is in de rijke historie van het Spuidorp kan dan archiefstukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige leden van de vereniging.

Deze maand is in de vitrine bij de ingang van de bibliotheek aandacht voor de kunstwerken uit de vertoonde film. Wie een wandeling wil maken langs monumenten en beeldbepalende panden in het Spuidorp, kan nu een geheel vernieuwde wandeling vinden op de website van de vereniging op www.hvobl.nl .

Ook is op de website een geactualiseerde inventarislijst te vinden van alles wat in het archief aanwezig is. Wie buiten deze openingsuren informatie wil over kan bellen met

0186 614240.
 
Pieter Jan In 't Veld