maandag 5 december 2011

Napoleon in de Hoeksche Waard


Een historische activiteit in de bibliotheek die boven aan mijn lijstje staat: een lezing, presentatie en tentoonstelling over Napoleon in de Hoeksche Waard.  In 1811 heeft de Franse keizer ons land bezocht en dat heeft op talloze plaatsen leuke en bizarre anekdotes opgeleverd. Zoals in Dordt, waar Napoleon geheel onverwacht op een onchristelijk uur zijn opwachting maakte. De Dordtse autoriteiten lagen waarschijnlijk nog op één oor toen het jacht van Napoleon op zaterdagochtend 5 oktober tussen zes en zeven uur arriveerde bij het Groothoofd. De Franse keizer stapte ter plekke over in een sloep en liet zich naar de Voorstraatshaven roeien. Daar ontmoette hij de in allerijl toegesnelde notabelen, die zich uitputten in verontschuldigingen. Het werd de Dordtenaren overigens niet al te zwaar aangerekend. De keizer zou hebben verklaard dat het zijn eigen schuld was dat hij "zulk een dwaas uur" had uitgekozen voor zijn bezoek. Misschien is de Keizer bij zijn bezoek aan Holland ook door de Hoeksche Waard is gereisd. Immers, sinds de middeleeuwen liep hier een belangrijke route van Holland naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. Het traject liep over de Keizersdijk. Johan Willem Friso (verdronken bij Strijen Sas) volgde dit traject, net als Mozart, die over de Keizersdijk door de Hoeksche Waard reisde. En ook van Napoleon Bonaparte wordt vermeld dat hij ons eiland aandeed.  Beslist een aansprekend onderwerp dat de aandacht van een groot publiek verdient.
Geertje Wiersma