woensdag 21 september 2016

De Hollandse delta


Oud-Beijerland - Wij leven in een unieke rivierdelta. Hier ontstond in de loop van enkele duizenden jaren net als in geheel westelijk Nederland, een groot veenmoeras. Piet Polak, van de heemkundekring Willemstad, vertelt het boeiende verhaal over onze Hollandse Delta. Op donderdag 22 september van 19.30 tot 21.30 in de Bibliotheek in Oud-Beijerland.

Piet Polak is naast amateurhistoricus veertig jaar werkzaam geweest bij het waterschap Brabantse Delta. Hij weet alles over waterwerken en veiligheid. Polak zoomt in op de zuidwestelijke delta en laat de veranderingen in de laatste eeuwen zien. Aansluitend vertelt hij over de watersnoodramp van 1953 vanuit waterstaatkundig perspectief. Met specifieke informatie hoe de situatie was in de Hoekse Waard.

Vervolgens vertelt Polak over het Deltaplan en laat hij per zeearm zien welke werkzaamheden er uitgevoerd zijn en wat de (on)voorziene gevolgen van deze werkzaamheden zijn.  De avond wordt besloten met een visie op de veranderingen die er in de toekomst nog te verwachten zijn.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk via www.debhw.nl of activiteiten@debhw.nl | Toegang € 5,- of € 2,50 met je biebpas | In de Lindenhoeve | Steenenstraat 24 | Oud-Beijerland.
 
Geertje Wiersma