maandag 18 januari 2021

De juiste antwoorden

Samen met de Historische Vereniging Oud-Beijerland maakten wij een historische quiz. 32 mensen stuurden hun antwoorden in. De vragen waren best pittig. Maar dat was juist leuk. De meeste mensen hadden twee of meer fouten. De beste inzender won een heerlijke taart. Dit waren de juiste antwoorden: 
Algemeen. 
1. Wie was de eerste kroon benoemde burgemeester van Oud-Beijerland? Adrianus Vogelsang is de eerste kroon benoemde burgemeester. Tot de inwerkingtreding van de gemeentewet in 1851, werd de burgemeester uit de kring van de gemeenteraad benoemd door gedeputeerde Staten. Na de inwerkingtreding van de gemeentewet werd dit gedaan door de koning. 2. Het schild van het gemeentewapen van Oud-Beijerland is gedeeld in twee delen, van welk familiewapen is het rechter gedeelte afgeleid? Het rechter deel van het schild is uit het wapen van Oud-Beijerland is de Beijerse ruit uit het wapen van Sabina van Beijeren. 3. Waar stond de eerste Openbare lagere school in Oud-Beijerland? De eerste openbare school stond in de Schoolstraat, in 1947 is deze straat veranderd in de Karel Doormanstraat. Hier stond in 1837 al een school, op deze plaats van de latere Jan Ligthartschool. 4. Waar komt de naam Boterhof vandaan? Het Boterhof dankt zijn naam aan een tuin of hof waarin Beurré 's , een fijn soort perenbomen stonden. Aan deze boterperen dankt de straat haar naam. 5. Wie is de maker van het kunstwerk “de fontein” aan de kop van de Vliet? De maker van de fontein aan de kop van de Vliet is de kunstenaar Joop Beljon die tot zijn overlijden woonde West Voorstraat 7. 

Historie. 
6. Op welke datum kocht de stichter van ons dorp Lamoraal van Egmont de polder van Philips II, die hij vernoemde naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren? (de datum van inschrijving bij de leen-en registratie kamer van Holland). Op 23 oktober 1559 werd de koop van de Beijerlanden ingeschreven bij het leen-en registratie kamer van Holland en deze datum geldt als de geboortedag van Oud-Beijerland. 7. Waar ligt Sabina van Beijeren begraven? Sabina van Beijeren werd begraven in Zottegem, waar ook Lamoraal van Egmont na zijn onthoofding in 1568 is bijgezet in een grafkelder die hij eerder had laten aanleggen. 8. Met wie was Sabina van Egmont getrouwd? Sabina van Egmont trouwt op 14 maart 1595 met George Everhardt graaf van Solms. 9. Wanneer beschikte Oud-Beijerland over gaslantaarns als straatverlichting in? Op 2 oktober 1861 brandden in ons dorp 33 straatlantaarns. 10. In welk jaar werd de tramlijn Krooswijk- Oud-Beijerland in gebruik genomen? In 1898 werd de tramlijn van Krooswijk naar Oud-Beijerland doorgetrokken. 

Monumenten en gebouwen. 
11. Waar stond in Oud-Beijerland de grafelijkheidsdwangmolen? Aan het eind van de Molendijk stond de molen van Van Overhagen. Dat was een zogenaamde grafelijkheidsdwangmolen van Oud- en Nieuw- Beijerland. Dat wil zeggen dat de ingezetenen van beide dorpen verplicht waren om daar hun koren te laten malen. 12. wat is het bouwjaar van het van Oeckelenorgel in de dorpskerk?Na een grote inzamelingsactie onder leiding van ds. La Lau werd de opdracht voor de bouw van een nieuw orgel gegund aan de orgelbouwer C. van Oeckelen uit Breda. De officiële ingebruikname werd 16 april 1827. 13. Wat is de naam van de kerkpatroon van de Rooms Katholieke kerk in Oud-Beijerland? De kerkpatroon van de Rooms Katholieke kerk is Antonius van Padua. 14. Wanneer is het Oude Raadhuis grondig verbouwd/ uitgebreid? Het Oude Raadhuis uit 1622 is in 1938 uitgebreid en ontdaan van de pleisterlaag en voorzien van nieuwe kozijnen en glas in loodramen. 15. Wat is de straat en huisnummer waar de gevelsteen zit met deze tekst? “Eendracht Maeckt Macht Smeede. Syn. IJzer. Heet. 1609” De gevelsteen is te zien Oost Voorstraat 25, daar zou de smederij hebben gestaan van de vader van Willem Tichelaar. Willem Tichelaar heeft een grote rol gespeeld bij de oproer en de moord op de gebr. De Witt in 1672. 

Industrie 
16. In welk jaar begon Arie Cornelisz de Koning zijn zadelmakerij? In 1857 begon Arie Cornelisz. de Koning in het pand Oostdijk 2 zijn zadelmakerij. Later brengen zijn kleinzonen Kor en Arie de Koning het bedrijf tot grote hoogte onder de naam KONI en zetten daarmee Oud-Beijerland op de wereldkaart. 17. Waar was het eerste bedrijventerrein in Oud-Beijerland? Op 29 maart 1900 koopt de gemeente aan de oostzijde van de haven een deel van het Kraaijenbosch, van Aagje Hoogenboom- van Straten. In de overeenkomst is bepaald dat de bedoelde grond alleen gebruikt mocht worden voor "neringdoende" . Een van de eerste bedrijven is de klompenfabriek van Merkx en de grutterij van Fop Smit. Later werd dit genoemd de Oostkade. En daarmee is dit het eerste bedrijventerrein. 18. Hoe was de naam van de paling en zalmrokerij in Oud-Beijerland? De naam van de palingrokerij en zalmrokerij is Koen Visser, begonnen als palingrokerij aan de Ooststraat, later in 1909 naar de Oostkade. 19. In het pand Scheepmakershaven 1 was vroeger de sigarenfabriek “Het wapen van Oud-Beijerland” gevestigd. Wat was een van de merknamen van deze sigarenfabriek? Een van de merknamen van de sigarenfabriek van Kruithof is "Wigari" vernoemd naar de gebroeders Kruithof: Willem, Gerrit en Arie. 20. Welke drukkerij gaf de krant “Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde” uit? De krant heette voluit "Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en Llselmonde" en werd uitgegeven door snelpersdrukkerij W. Hoogwerf begonnen aan de Molendijk 10.

woensdag 23 december 2020

Geschiedenisquiz Oud-Beijerland in samenwerking met de Historische Vereniging Oud-Beijerland

 


Algemeen.

1. Wie was de eerste kroon benoemde burgemeester van Oud-Beijerland?

A. A.C. de Vries Broekman

B. A. Vogelsang

C. J. Verhagen

D. D. Hoogenboom

2 Het schild van het gemeentewapen van Oud-Beijerland is gedeeld in twee delen, van welk familiewapen is het rechter gedeelte afgeleid?

A. Sabina van Egmont

B. De Baljuw van Oud-Beijerland

C. Sabina van Beijeren

D. Cornelis IJsbrandtsz

3 Waar stond de eerste Openbare lagere school in Oud-Beijerland?

A. De Bijl

B. Karel Doormanstraat

C. Zinkweg

D. Oost Voorstraat

4 Waar komt de naam Boterhof vandaan?

A. boterfabriek

B boterperen

C. melkfabriek

D. naar de vroegere eigenaar die ventte met boter

5 Wie is de maker van het kunstwerk “de fontein” aan de kop van de Vliet?

A. Henk Kuizinga

B. Joop Beljon

C. Philip van Dijk

D. Roel Teeuwen

Historie.

6 Op welke datum kocht de stichter van ons dorp Lamoraal van Egmont de polder van Philips II, die hij vernoemde naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren?

(de datum van inschrijving bij de leen-en registratiekamer van Holland).

A. 23 oktober 1559

B. 1 november 1559

C. 15 september 1557

D. 5 juni 1568

7 Waar ligt Sabina van Beijeren begraven?

A. Brussel

B. Delft

C. Oud-Beijerland

D. Zottegem

8 Met wie was Sabina van Egmont getrouwd?

A. Willem van Oranje

B. George Everhardt van Solms

C. Johan van Oldenbarnevelt

D. Philip de Montmorency

9 Wanneer beschikte Oud-Beijerland over gaslantaarns als straatverlichting in?

A. 1861

B. 1862

C. 1863

D. 1864

10 In welk jaar werd de tramlijn Krooswijk- Oud-Beijerland in gebruik genomen?

A. 1898

B. 1888

C. 1890

D. 1895

Monumenten en gebouwen.

11 Waar stond in Oud-Beijerland de grafelijkheidsdwangmolen?

A. aan de Beneden Oostdijk

B. aan de Langeweg

C. aan het eind van de Molendijk

D. aan de Kwakscheweg

12 wat is het bouwjaar van het van Oeckelenorgel in de dorpskerk?

A. 1815

B. 1827

C. 1567

D. 1825

13 Wat is de naam van de kerkpatroon van de Rooms Katholieke kerk in Oud-Beijerland?

A. Sint Liduina

B. Antonius van Padua

C. Sint Gegorius

D. Sint Antonius

14 Wanneer is het Oude Raadhuis grondig verbouwd/ uitgebreid?

A. 1935

B. 1622

C. 1938

D. 1920

15 Wat is de straat en huisnummer waar de gevelsteen zit met deze tekst?

“Eendracht Maeckt Macht

Smeede. Syn. IJzer. Heet. 1609”

A. West Voorstraat 1

B. Oost Voorstraat 25

C. Oostdijk 125

D. Steenenstraat 2

Industrie

16 In welk jaar begon Arie Cornelisz de Koning zijn zadelmakerij?

A. 1857

B. 1860

C. 1855

D. 1865

17 Waar was het eerste bedrijventerrein in Oud-Beijerland?

A. De Bosschen

B. De Hoogerwerf

C. Oostkade

D. Langeweg

18 Hoe was de naam van de paling en zalmrokerij in Oud-Beijerland

A. Master Food

B. Koen Visser

C. Van Overhagen

D. Merkx

19 In het pand Scheepmakershaven 1 was vroeger de sigarenfabriek “Het wapen van Oud-Beijerland” gevestigd. Wat was een van de merknamen van deze sigarenfabriek?

A. Oud-Beijerlandsche trots

B. Wigari

C. Jacoba van Beijeren

D. Roofridders

20 Welke drukkerij gaf de krant “Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde” uit?

A. Drukkerij Veldhoen

B. Drukkerij W. Hoogwerf

C. Uitgever Sijthoff

D. Drukkerij Van As

Antwoorden uiterlijk 28 december mailen naar activiteiten@debhw.nl

woensdag 1 mei 2019

Dorpsmuziek maken
De Hoeksche Waard staat bekend om de vele actieve en hoogwaardige muziekverenigingen. Dat is niet alleen van vandaag, maar ook van gisteren. Genoeg reden voor de Historische Vereniging 's-Gravendeel om een doorlopende fototentoonstelling te presenteren rondom het thema muziekkorpsen. Te fotopresentatie is te bekijken op zaterdag 4 mei van half tien tot twaalf uur. Dit valt samen met het maandelijkse open huis van de historische vereniging. Het verenigingsgebouw is dan voor iedereen die van geschiedenis houdt gratis te bezoeken. 

Behalve kijken naar de interessante oude foto’s over dit muzikale onderwerp is iedereen ook welkom om vragen te stellen over zijn of haar voorouders, straten, gebouwen, vlas, oorlog of watersnood. Over alle onderwerpen heeft de historische vereniging wel een verzameling aangelegd. Tienduizenden foto’s zijn digitaal te bekijken en afdrukken kunnen besteld worden. Het verenigingsonderkomen van de HVG is te vinden aan het Nestpad 6 (naast het NLS-gebouw)

donderdag 4 april 2019

Open Archief in 's-Gravendeel

De ’s-Gravendeelse Historische Vereniging houdt open huis. Het verenigingsgebouw is voor iedereen die van geschiedenis houdt gratis te bezoeken op zaterdagmorgen 6 april van half tien tot twaalf uur.

Het thema van de doorlopende fotopresentatie, deze ochtend is ‘’s-Gravendeel en de ‘Renooishoek’”.

Behalve kijken naar de interessante oude foto’s over dit onderwerp is iedereen ook welkom om vragen te stellen over zijn of haar voorouders, straten, gebouwen, vlas, oorlog of watersnood. Over alle onderwerpen heeft de historische vereniging wel een verzameling aangelegd. Tienduizenden foto’s zijn digitaal te bekijken en afdrukken kunnen besteld worden. Het verenigingsonderkomen van de HVG is te vinden aan het Nestpad 6 (naast het NLS-gebouw)

donderdag 25 oktober 2018

Naar de overkant


De Barendrechtse brug: een legendarische oeververbinding, die bijna honderd jaar lang ons eiland aan de rest van Holland knoopte. En het eeuwige Moordenaartje, dat er overheen reed. Op 8 november wordt in De Bibliotheek Hoeksche Waard vestiging ‘s-Gravendeel een boeiende presentatie gehouden over de brug en het oude trammetje. Het traject, de reizigers, de Barendrechtse brug en het landleven in de Hoeksche Waard komen weer even tot leven.

Hoe zag de Hoeksche Waard eruit voor de oorlog? Wie reisden er over het de Barendrechtse brug? En hoe was het openbaar vervoer geregeld? We zien open landschappen, provinciale wegen en pontjes, reizigers met weekendtassen en vergeten tramtracés. En we horen spannende verhalen over de brug, de rivier en haar oevers.

Oudere Hoeksche Waarders kunnen het zich ongetwijfeld herinneren. Sprekers op deze avond zijn Peter Pot – historisch expert bij de Historische Vereniging ’s-Gravendeel – en Joop Tuk, die de oude filmbeelden van het Moordenaartje bewerkte. Een avond vol herkenning!
 
Geertje Wiersma
 
 

 

donderdag 6 september 2018

Dolen in de Hoeksche WaardDolen in de Hoeksche Waard

 

In tijd besloten tussen de rivieren

Romeinse bivak aan de Binnenmaas

Edellieden drinken uit hun kostbaar glas

Een Oranje verzuipt bij Strijen Sas

 

Dool ik wacht U – de Kerk spreekt in de Polder

De tsjoeke tuut tram op de pont

Verzet uit Westmaas valt in Ljouwerd

En bij het Veerhuis schaatst Keesie in ’t rond

 

De Oude Maas wordt ondergraven


Holland open u!

Wieken drammen langs het Spui

Betaal de tol  - Wie wacht ons nu?

 

Geertje Wiersma


woensdag 6 december 2017

Het Huis Egmont en de Beijerlanden 1491 – 1619


 
Graaf Lamoraal van Egmont was de stichter van Oud-Beijerland. Hij speelde een belangrijke rol bij de definitieve inpoldering van het latere Oud-Beijerland. Nadat hij in 1568 jammerlijk aan zijn einde kwam, maakten zijn opvolgers de inpolderingen van de Beijerlanden af. Zijn dochter Sabina van Egmont voltooide de bedijking van Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland.

De historische Vereniging Oud-Beijerland publiceert er een lijvig boek over. Te beginnen bij de eerste aanloop tot inpoldering in 1491 en eindigend met de verkoop van de ingepolderde gebieden aan de Staten van Holland in 1619. Het boek zal worden gepresenteerd bij de herdenking van de brute onthoofding van Lamoraal van Egmont. Deze herdenking vindt plaats op 5 juni 2018.

De publicatie werpt nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van de Beijerlanden en is een aanrader voor iedereen die zich verbonden voelt met dit prachtige gebied.

Wie verzekerd wil zijn van een boek, kan contact opnemen met de historische vereniging in Oud-Beijerland (www.hvobl.nl) . Het eerste exemplaar wordt in week 22 in ontvangst genomen door F.A. baron van Tuyll van Serooskerken. Hij is ambachtsheer van Oud-Beijerland en beschermheer van de Historische Vereniging Oud-Beijerland.

Geertje Wiersma