vrijdag 30 september 2011

Historie in de bibliotheek

Lokale geschiedenis in de bibliotheek!In alle vestigingen van Bibliotheek Hoeksche Waard vindt u een aardig collectie over uw eigen dorp:
over lokale geschiedenis, foto’s en verhalen. Meer weten over uw dorp vroeger? Bent u op zoek naar
oude herinneringen? Kom gerust eens kijken in de bibliotheek! Leen boeken over de geschiedenis
van je eigen dorp in de bibliotheek! In het kader van Historie in de Bibliotheek (HIB) werken wij samen
met lokale historische verenigingen en het streekmuseum.


Historisch informatiepunt in Bibliotheek Hoeksche Waard in Oud-BeijerlandSinds enkele jaren heeft de plaatselijke Historische Vereniging in Oud-Beijerland haar archief in Bibliotheek
Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. In samenwerking met de bibliotheek is het archief uitgebouwd tot een
historisch informatiepunt (HIP) over de rijke geschiedenis van Oud-Beijerland.
Het HIP is het eerste aanspreekpunt voor diegene die iets meer wil weten over de geschiedenis in het algemeen
of over een bepaald onderwerp. Maar ook voor leerlingen die voor school, bijvoorbeeld voor een werkstuk, een
bepaald onderwerp willen uitdiepen.
Verder is er het archief met tal van documenten over de bedrijvigheid, verenigingen, foto`s en boeken. Een ideale
bron voor de geschiedenis van Oud-Beijerland. Digitaal in te zien: oude ansichtkaarten, doopregister 1695-1812,
kadastrale kaarten van het dorp van 1820, maar ook alle brieven die burgemeester Vogelsang schreef aan de
staatsman Thorbecke. Zo is er dus in het HIP een veelheid van informatie voorhanden.
Het HIP in de bibliotheek aan de Steenenstraat 24 is elke 2e donderdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 uur.
Eventueel ook op aanvraag bij mevrouw A.v.d. Berg tel. 0186-614240 of D .v. d. Linden tel. 0186-614932.

Website over lokale geschiedenis:
Oudheidkundige vereniging Het Land van Strijen: www.hetlandvanstrijen.com
Historische vereniging ’s Gravendeel: www.seuterhistorie.nl
Historische vereniging Oud-Beijerland: www.hvobl.nl
Streekmuseum Hoeksche Waard: www.streekmuseumhw.nl

Bron: Bibliotheek Hoeksche Waard
Bron foto: www.sgravendeel.net

Mirjam Groen

woensdag 28 september 2011

Romeinen aan de binnenmaas

Zojuist heb ik gesproken met Onderzoeker en schatgraver RenĂ© van Wilgen. Dodag 29 september houdt hij een fascinerend verhaal in de bibliotheek in mijnsheerenland – met beelden! – over de spannende Romeinse tijd en de unieke bodemvondsten langs de binnenmaas. Het gebied van de Hoeksche Waard was aan het begin van de jaartelling dichtbevolkt en welvarend. Vooral vanwege de bloeiende handel in dit gebied waar belangrijke rivieren samenstroomden. Voor de Romeinen
was de Hoeksche Waard ook van militair strategisch belang. De Maas werd afgedamd (in de buurt van Maasdam) en van ’s Gravendeel tot Strijensas zijn de sporen van een Romeins kanaal zichtbaar. De oorspronkelijke inheemse bevolking is waarschijnlijk door de Romeinen afgevoerd. In een interview dat Rene van Wilgen gisteren aan het AD gaf bepleit hij meer onderzoek naar deze periode. Hij suggereert bijvoorbeeld dat Julius Caesar in het gebied tussen Mijnsheerenland en s Gravendeel is geweest. Wie weet ... Ik wou dat ik er bij was geweest!
Geertje Wiersma
Bibliotheek HW